Cukrovka typu 2 a erektilná dysfunkcia je tu spojitosť